posix_isatty

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

posix_isattyDetermine if a file descriptor is an interactive terminal

Descrierea

posix_isatty ( mixed $fd ) : bool

Determines if the file descriptor fd refers to a valid terminal type device.

Parametri

fd

Descriptorul fișierului, care trebuie să fie o resource de fișier, sau un integer. Un integer se va presupune a fi un descriptor de fișier care poate fi transmis direct către apelul de sistem ce stă la bază.

În majoritatea cazurilor veți dori să utilizați o resource de fișier.

Valorile întoarse

Returns TRUE if fd is an open descriptor connected to a terminal and FALSE otherwise.

A se vedea și