sapi_windows_cp_set

(PHP 7 >= 7.1.0)

sapi_windows_cp_setSet process codepage

Descrierea

sapi_windows_cp_set ( int $cp ) : bool

Set the codepage of the current process.

Parametri

cp

A codepage identifier.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și