sem_release

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

sem_releaseRelease a semaphore

Descrierea

sem_release ( resource $sem_identifier ) : bool

sem_release() releases the semaphore if it is currently acquired by the calling process, otherwise a warning is generated.

After releasing the semaphore, sem_acquire() may be called to re-acquire it.

Parametri

sem_identifier

A Semaphore resource handle as returned by sem_get().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și