sem_remove

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

sem_removeRemove a semaphore

Descrierea

sem_remove ( resource $sem_identifier ) : bool

sem_remove() removes the given semaphore.

After removing the semaphore, it is no longer accessible.

Parametri

sem_identifier

A semaphore resource identifier as returned by sem_get().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și