session_abort

(PHP 5 >= 5.6.0, PHP 7)

session_abortDiscard session array changes and finish session

Descrierea

session_abort ( void ) : bool

session_abort() finishes session without saving data. Thus the original values in session data are kept.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
7.2.0 The return type of this function is bool now. Formerly, it has been void.

A se vedea și