settype

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

settypeStabilește tipul unei variabile

Descrierea

settype ( mixed &$var , string $type ) : bool

Stabilește tipul variabilei var în type.

Parametri

var

Variabila ce este convertită.

type

Valorile posibile ale type sunt:

  • "boolean" (sau, începând cu PHP 4.2.0, "bool")
  • "integer" (sau, începând cu PHP 4.2.0, "int")
  • "float" (posibil numai începând cu PHP 4.2.0, pentru versiunile anterioare utilizați varianta învechită "double")
  • "string"
  • "array"
  • "object"
  • "null" (începând cu PHP 4.2.0)

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Exemplu settype()

<?php
$foo 
"5bar"// string
$bar true;   // boolean

settype($foo"integer"); // $foo este acum 5   (integer)
settype($bar"string");  // $bar este acum "1" (string)
?>

Note

Notă:

Valoarea maximă pentru "int" este PHP_INT_MAX.

A se vedea și