strval

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

strvalObține valoarea string a unei variabile

Descrierea

strval ( mixed $var ) : string

Obține valoarea string a unei variabile. Accesați documentația tipului string pentru a obține mai multe informații despre convertirea în string.

Această funcție nu formatează în vre-un careva mod valoarea întoarsă. Dacă căutați un mod de a formata o valoare numerică ca string, vedeți sprintf() sau number_format().

Parametri

var

Variabila ce este convertită în string.

var poate fi de orice tip scalar sau un obiect ce implementează metoda __toString(). Nu puteți utiliza strval() cu tablouri sau cu obiecte ce nu implementează metoda __toString().

Valorile întoarse

Valoarea string a var.

Exemple

Example #1 Exemplu strval() cu utilizarea metodei magice a PHP 5 __toString().

<?php
class StrValTest
{
    public function 
__toString()
    {
        return 
__CLASS__;
    }
}

// Afișează 'StrValTest'
echo strval(new StrValTest);
?>

A se vedea și