socket_wsaprotocol_info_import

(PHP 7 >= 7.3.0)

socket_wsaprotocol_info_importImports a Socket from another Process

Descrierea

socket_wsaprotocol_info_import ( string $info_id ) : resource

Imports a socket which has formerly been exported from another process.

Parametri

info_id

The ID which has been returned by a former call to socket_wsaprotocol_info_export().

Valorile întoarse

Returns the socket resource, sau FALSE în cazul eșecului

A se vedea și