socket_wsaprotocol_info_release

(PHP 7 >= 7.3.0)

socket_wsaprotocol_info_releaseReleases an exported WSAPROTOCOL_INFO Structure

Descrierea

socket_wsaprotocol_info_release ( string $info_id ) : bool

Releases the shared memory corresponding to the given info_id.

Parametri

info_id

The ID which has been returned by a former call to socket_wsaprotocol_info_export().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și