uopz_add_function

(PECL uopz 5, PECL uopz 6)

uopz_add_functionAdds non-existent function or method

Descrierea

uopz_add_function ( string $function , Closure $handler [, int &$flags = ZEND_ACC_PUBLIC ] ) : bool
uopz_add_function ( string $class , string $function , Closure $handler [, int &$flags = ZEND_ACC_PUBLIC [, int &$all = TRUE ]] ) : bool

Adds a non-existent function or method.

Parametri

class

The name of the class.

function

The name of the function or method.

handler

The Closure that defines the new function or method.

flags

Flags to set for the new function or method.

all

Whether all classes that descend from class will also be affected.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Erori/Excepții

uopz_add_function() throws a RuntimeException if the function or method to add already exists.

Exemple

Example #1 Basic uopz_add_function() Usage

<?php
uopz_add_function
('foo', function () {echo 'bar';});
foo();
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

bar

A se vedea și