uopz_del_function

(PECL uopz 5, PECL uopz 6)

uopz_del_functionDeletes previously added function or method

Descrierea

uopz_del_function ( string $function ) : bool
uopz_del_function ( string $class , string $function [, int &$all = TRUE ] ) : bool

Deletes a previously added function or method.

Parametri

class

The name of the class.

function

The name of the function or method.

all

Whether all classes that descend from class will also be affected.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Erori/Excepții

uopz_del_function() throws a RuntimeException if the function or method to delete has not been added by uopz_add_function().

Exemple

Example #1 Basic uopz_del_function() Usage

<?php
uopz_add_function
('foo', function () {echo 'bar';});
var_dump(function_exists('foo'));
uopz_del_function('foo');
var_dump(function_exists('foo'));
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

bool(true)
bool(false)

A se vedea și