variant_add

(PHP 5, PHP 7)

variant_add"Adds" two variant values together and returns the result

Descrierea

variant_add ( mixed $left , mixed $right ) : variant

Adds left to right using the following rules (taken from the MSDN library), which correspond to those of Visual Basic:

Variant Addition Rules
If Then
Both expressions are of the string type Concatenation
One expression is a string type and the other a character Addition
One expression is numeric and the other is a string Addition
Both expressions are numeric Addition
Either expression is NULL NULL is returned
Both expressions are empty Integer subtype is returned

Parametri

left

The left operand.

right

The right operand.

Notă:

Ca și în cazul tuturor funcțiilor aritmetice de variante, parametrii pentru această funcție pot fi sau de un tip PHP indigen (integer, string, floating point, boolean sau NULL), sau o instanță a claselor COM, VARIANT sau DOTNET. Tipurile PHP indigene vor fi convertite în variante utilizând aceleași reguli ca și cele din constructorul VARIANT clasei. De la obiectele COM și DOTNET se va lua valoarea proprietății lor implicite și va fi utilizată ca valoare a variantei.

Funcțiile aritmetice ale variantelor sunt niște învelișuri ale funcțiilor denumite similar în biblioteca COM; pentru informații suplimentare despre aceste funcții consultați biblioteca MSDN. Funcțiile PHP sunt denumite un pic diferit; spre exemplu, variant_add() din PHP corespunde cu VarAdd() în documentația MSDN.

Valorile întoarse

Returns the result.

Erori/Excepții

Throws a com_exception on failure.

A se vedea și

  • variant_sub() - Subtracts the value of the right variant from the left variant value