variant_and

(PHP 5, PHP 7)

variant_andPerforms a bitwise AND operation between two variants

Descrierea

variant_and ( mixed $left , mixed $right ) : variant

Performs a bitwise AND operation. Note that this is slightly different from a regular AND operation.

Parametri

left

The left operand.

right

The right operand.

Notă:

Ca și în cazul tuturor funcțiilor aritmetice de variante, parametrii pentru această funcție pot fi sau de un tip PHP indigen (integer, string, floating point, boolean sau NULL), sau o instanță a claselor COM, VARIANT sau DOTNET. Tipurile PHP indigene vor fi convertite în variante utilizând aceleași reguli ca și cele din constructorul VARIANT clasei. De la obiectele COM și DOTNET se va lua valoarea proprietății lor implicite și va fi utilizată ca valoare a variantei.

Funcțiile aritmetice ale variantelor sunt niște învelișuri ale funcțiilor denumite similar în biblioteca COM; pentru informații suplimentare despre aceste funcții consultați biblioteca MSDN. Funcțiile PHP sunt denumite un pic diferit; spre exemplu, variant_add() din PHP corespunde cu VarAdd() în documentația MSDN.

Valorile întoarse

Variant AND Rules
If left is If right is then the result is
TRUETRUETRUE
TRUEFALSEFALSE
TRUENULLNULL
FALSETRUEFALSE
FALSEFALSEFALSE
FALSENULLFALSE
NULLTRUENULL
NULLFALSEFALSE
NULLNULLNULL

Erori/Excepții

Throws a com_exception on failure.

A se vedea și

  • variant_or() - Performs a logical disjunction on two variants