XMLWriter::writeElementNs

xmlwriter_write_element_ns

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeElementNs -- xmlwriter_write_element_nsWrite full namespaced element tag

Descrierea

Stil obiect-orientat

XMLWriter::writeElementNs ( string $prefix , string $name , string $uri [, string $content ] ) : bool

Stil procedural

xmlwriter_write_element_ns ( resource $xmlwriter , string $prefix , string $name , string $uri [, string $content ] ) : bool

Writes a full namespaced element tag.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

prefix

The namespace prefix.

name

The element name.

uri

The namespace URI.

content

The element contents.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
5.2.3 The content parameter became optional.

A se vedea și