XMLWriter::writeElement

xmlwriter_write_element

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeElement -- xmlwriter_write_elementWrite full element tag

Descrierea

Stil obiect-orientat

XMLWriter::writeElement ( string $name [, string $content ] ) : bool

Stil procedural

xmlwriter_write_element ( resource $xmlwriter , string $name [, string $content ] ) : bool

Writes a full element tag.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

name

The element name.

content

The element contents.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
5.2.3 The content parameter became optional.

A se vedea și