Generator::valid

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

Generator::validCheck if the iterator has been closed

Descrierea

public Generator::valid ( void ) : bool

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns FALSE if the iterator has been closed. Otherwise returns TRUE.