Generator::__wakeup

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

Generator::__wakeupSerialize callback

Descrierea

public Generator::__wakeup ( void ) : void

Throws an exception as generators can't be serialized.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.