Constante predefinite

Constantele de mai jos sunt definite de această extensie și vor fi disponibile doar dacă această extensie a fost compilată în interiorul PHP, sau a fost încărcată dinamic în timpul rulării.

Următoarele constante indică tipul erorii întoarse de funcția json_last_error().

JSON_ERROR_NONE (integer)
Nu s-a produs vre-o eroare. Disponibilă începând cu PHP 5.3.0.
JSON_ERROR_DEPTH (integer)
A fost depășită adâncimea maximă a stivei. Disponibilă începând cu PHP 5.3.0.
JSON_ERROR_STATE_MISMATCH (integer)
Are loc în cazul unei valori ce depășește limita de jos, sau când modurile nu coincid. Disponibilă începând cu PHP 5.3.0.
JSON_ERROR_CTRL_CHAR (integer)
Eroare în caracterul de control, posibil a fost codificat greșit. Disponibilă începând cu PHP 5.3.0.
JSON_ERROR_SYNTAX (integer)
Eroare în sintaxă. Disponibilă începând cu PHP 5.3.0.
JSON_ERROR_UTF8 (integer)
Caractere UTF-8 eronate, posibil codificate incorect. Această constantă este disponibilă începând cu PHP 5.3.3.
JSON_ERROR_RECURSION (integer)

Obiectul sau tabloul transmis funcției json_encode() include referințe recursive și de aceea nu pot fi codificate. Dacă a fost indicată opțiunea JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR, în locul referințelor recursive va fi codificat NULL.

Această constantă e disponibilă începând cu PHP 5.5.0.

JSON_ERROR_INF_OR_NAN (integer)

Valoarea transmisă funcției json_encode() include NAN sau INF. Dacă a fost indicată opțiunea JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR, în locul acestor numere speciale va fi codificat 0.

Această constantă e disponivilă începând cu PHP 5.5.0.

JSON_ERROR_UNSUPPORTED_TYPE (integer)

O valoare de tip nesusținut a fost transmisă funcției json_encode(), cum ar fi o resource. Dacă a fost indicată opțiunea JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR, în locul valorii nesusținute va fi codificat NULL.

Această constantă e disponivilă începând cu PHP 5.5.0.

Următoarele constante pot fi combinate pentru a forma opțiuni pentru json_encode().

JSON_HEX_TAG (integer)
Toate < și > sunt convertite în \u003C și \u003E. Disponibilă începând cu PHP 5.3.0.
JSON_HEX_AMP (integer)
Toate & sunt convertite în \u0026. Disponibilă începând cu PHP 5.3.0.
JSON_HEX_APOS (integer)
Toate ' sunt convertite în \u0027. Disponibilă începând cu PHP 5.3.0.
JSON_HEX_QUOT (integer)
Toate " sunt convertite în \u0022. Disponibilă începând cu PHP 5.3.0.
JSON_FORCE_OBJECT (integer)
Întoarce un obiect în loc de tablou când este utilizat un tablou non-associativ. Util în special când receptorul rezultatului se așteaptă la un obiect, iar tabloul este vid. Disponibilă începând cu PHP 5.3.0.
JSON_NUMERIC_CHECK (integer)
Codifică șiruri numerice ca numere. Disponibilă începând cu PHP 5.3.3.
JSON_BIGINT_AS_STRING (integer)
Codifică numerele întregi mari ca șiruri de caractere la valoarea lor originală. Disponibilă începând cu PHP 5.4.0.
JSON_PRETTY_PRINT (integer)
Folosește spații în datele întoarse pentru a le formata. Disponibilă începând cu PHP 5.4.0.
JSON_UNESCAPED_SLASHES (integer)
Nu evadează caracterele /. Disponibilă începând cu PHP 5.4.0.
JSON_UNESCAPED_UNICODE (integer)
Codifică caracterele Unicode pe mai mulți baiți așa cum sunt (implicit se efectuează evadarea de tip \uXXXX). Disponibilă începând cu PHP 5.4.0.
JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR (integer)
Substituie unele valori ce nu pot fi codificate, în loc să eșueze. Disponibilă începând cu PHP 5.5.0.
JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION (integer)
Asigură ca valorile float să fie întotdeauna codificate ca valori float. Disponibilă începând cu PHP 5.6.6.