Extensiile

Extensiile care au dispărut din nucleul PHP

Probabil primul lucru pe care îl veți observa când veți descărca PHP 5.1.x este că câteva extensii mai vechi au dispărut. Acele extensii care deocamdată sunt menținute activ sunt disponibile în PHP Extension Community Library (PECL) — Biblioteca Comunității de Extensii PHP, la adresa » https://pecl.php.net/.

Extensiile eliminate
Extensia Alternativa/Starea
ext/cpdf pecl/pdflib
ext/dbx pecl/dbx
ext/dio pecl/dio
ext/fam Nu este menținută activ
ext/ingres_ii pecl/ingres
ext/ircg Nu este menținută activ
ext/mcve pecl/mcve
ext/mnogosearch Nu este menținută activ
ext/oracle ext/oci8 or ext/pdo_oci
ext/ovrimos Nu este menținută activ
ext/pfpro Nu este menținută activ
ext/w32api » pecl/ffi
ext/yp Nu este menținută activ
ext/activescript » pecl/activescript

Modulele din PECL care nu sunt menținute activ (de ex. nu au fost susținute de un timp, nu au un menținător activ ce lucrează în prezent asupra lor și nu au careva lansări de pachete PECL) sunt încă disponibile în SVN la » https://svn.php.net/viewvc/pecl. Însă modulele PHP nelansate sunt după natura lor nesusținute și puteți eșua la încercarea de a le instala sau utiliza.

Constantele de clasă în extensiile noi ale PHP 5.1.x

Zend Engine 2.1 API le permite programatorilor de extensii să declare constante de clasă în extensii obiect-orientate. Extensiile noi scrise pentru PHP 5.1.x, inclusiv SPL, PDO, XMLReader și date, își au constantele în formatul PDO::CLASS_CONSTANT și nu în formatul C PDO_CLASS_CONSTANT pentru a minimiza poluarea spațiului global de nume în PHP.