Raportarea erorilor

Unele din condițiile E_ERROR existente au fost convertite în ceva ce poate fi interceptat cu ajutorul unui handler de erori definit de utilizator. Dacă o E_RECOVERABLE_ERROR nu este interceptată, ea se va comporta la fel ca și E_ERROR în toate versiunile PHP. Erorile de acest tip sunt înscrise în jurnal ca Eroare fatală interceptabilă.

Această schimbare înseamnă că valoarea E_ALL a constantei error_reporting este acum 6143, în timp ce valoarea precedentă era 2047. Deoarece constantele PHP nu au nici o însemnătate în afara PHP, în unele cazuri este utilizată valoarea întreagă, de aceea ea va trebui ajustată. Deci, spre exemplu, stabilind modul error_reporting în fișierele httpd.conf sau .htaccess, valoarea trebuie schimbată corespunzător. Același lucru este valabil atunci când valorile numerice sunt utilizate în locul constantelor în script-urile PHP.

Ca efect secundar a unei schimbări efectuate pentru a preveni dublarea mesajelor de eroare atunci când track_errors este On, acum este necesar de a întoarce FALSE din handler-ele de erori definite de utilizator pentru a popula $php_errormsg. Aceasta oferă un control granular asupra nivelelor mesajelor stocate.