Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

Mimetype configuration options
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
mime_magic.debug "0" PHP_INI_SYSTEM Available since PHP 5.0.0.
mime_magic.magicfile "/path/to/php/magic.mime" PHP_INI_SYSTEM Available since PHP 4.3.0.
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

mime_magic.debug bool

Enable/disable debugging.

mime_magic.magicfile string

The path to the magic.mime file.