Phar::compressAllFilesBZIP2

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL phar >= 1.0.0)

Phar::compressAllFilesBZIP2Compresses all files in the current Phar archive using Bzip2 compression

Descrierea

public Phar::compressAllFilesBZIP2 ( void ) : bool

Notă:

Această metodă a fost eliminată din cadrul extensiei phar începând cu versiunea 2.0.0. Implementări alternative sunt disponibile utilizând Phar::compress(), Phar::decompress(), Phar::compressFiles() și Phar::decompressFiles().

Notă:

Această metodă necesită ca parametrul php.ini phar.readonly să fie stabilit în 0 pentru ca obiectele Phar să funcționeze. În caz contrar va fi emisă o excepție PharException.

This method compresses all files in the Phar archive using bzip2 compression. The bzip2 extension must be enabled to take advantage of this feature. In addition, if any files are already compressed using gzip compression, the zlib extension must be enabled in order to decompress the files prior to re-compressing with bzip2 compression. As with all functionality that modifies the contents of a phar, the phar.readonly INI variable must be off in order to succeed.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Erori/Excepții

Throws BadMethodCallException if the phar.readonly INI variable is on, the bzip2 extension is not available, or if any files are compressed using gzip compression and the zlib extension is not enabled.

Exemple

Example #1 A Phar::compressAllFilesBZIP2() example

<?php
$p 
= new Phar('/path/to/my.phar'0'my.phar');
$p['myfile.txt'] = 'hi';
$p['myfile2.txt'] = 'hi';
foreach (
$p as $file) {
    
var_dump($file->getFileName());
    
var_dump($file->isCompressed());
    
var_dump($file->isCompressedBZIP2());
    
var_dump($file->isCompressedGZ());
}
$p->compressAllFilesBZIP2();
foreach (
$p as $file) {
    
var_dump($file->getFileName());
    
var_dump($file->isCompressed());
    
var_dump($file->isCompressedBZIP2());
    
var_dump($file->isCompressedGZ());
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

string(10) "myfile.txt"
bool(false)
bool(false)
bool(false)
string(11) "myfile2.txt"
bool(false)
bool(false)
bool(false)
string(10) "myfile.txt"
bool(true)
bool(true)
bool(false)
string(11) "myfile2.txt"
bool(true)
bool(true)
bool(false)

A se vedea și