Phar::uncompressAllFiles

(PECL phar < 2.0.0)

Phar::uncompressAllFilesUncompresses all files in the current Phar archive

Descrierea

public Phar::uncompressAllFiles ( void ) : bool

Notă:

Această metodă a fost eliminată din cadrul extensiei phar începând cu versiunea 2.0.0. Implementări alternative sunt disponibile utilizând Phar::compress(), Phar::decompress(), Phar::compressFiles() și Phar::decompressFiles().

Notă:

Această metodă necesită ca parametrul php.ini phar.readonly să fie stabilit în 0 pentru ca obiectele Phar să funcționeze. În caz contrar va fi emisă o excepție PharException.

This method decompresses all files in the Phar archive. If any files are already compressed using gzip compression, the zlib extension must be enabled in order to decompress the files, and any files compressed using bzip2 compression require the bzip2 extension to decompress the files. As with all functionality that modifies the contents of a phar, the phar.readonly INI variable must be off in order to succeed.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Erori/Excepții

Throws BadMethodCallException if the phar.readonly INI variable is on, the bzip2 extension is not enabled and any files are compressed using bzip2 compression, or if any files are compressed using gzip compression and the zlib extension is not enabled.

Exemple

Example #1 A Phar::uncompressAllFiles() example

<?php
try {
    
$p = new Phar('/path/to/my.phar'0'my.phar');
    
$p['myfile.txt'] = 'hi';
    
$p['myfile2.txt'] = 'hi';
    
$p->compressAllFilesGZ();
    foreach (
$p as $file) {
        
var_dump($file->getFileName());
        
var_dump($file->isCompressed());
        
var_dump($file->isCompressedBZIP2());
        
var_dump($file->isCompressedGZ());
    }
    
$p->uncompressAllFiles();
    foreach (
$p as $file) {
        
var_dump($file->getFileName());
        
var_dump($file->isCompressed());
        
var_dump($file->isCompressedBZIP2());
        
var_dump($file->isCompressedGZ());
    }
} catch (
Exception $e) {
    echo 
'Write operations failed on my.phar: '$e;
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

string(10) "myfile.txt"
bool(true)
bool(false)
bool(true)
string(11) "myfile2.txt"
bool(true)
bool(false)
bool(true)
string(10) "myfile.txt"
bool(false)
bool(false)
bool(false)
string(11) "myfile2.txt"
bool(false)
bool(false)
bool(false)

A se vedea și