ReflectionExtension::isPersistent

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

ReflectionExtension::isPersistentReturns whether this extension is persistent

Descrierea

public ReflectionExtension::isPersistent ( void ) : void

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns TRUE for extensions loaded by extension, FALSE otherwise.

A se vedea și