SessionHandlerInterface::close

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

SessionHandlerInterface::closeClose the session

Descrierea

abstract public SessionHandlerInterface::close ( void ) : bool

Closes the current session. This function is automatically executed when closing the session, or explicitly via session_write_close().

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Valoarea întoarsă (de regulă TRUE în caz de succes, FALSE în caz de eșec). Notă: această valoare este întoarsă intern către PHP pentru procesare.