SessionHandlerInterface::destroy

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

SessionHandlerInterface::destroyDestroy a session

Descrierea

abstract public SessionHandlerInterface::destroy ( string $session_id ) : bool

Destroys a session. Called by session_regenerate_id() (with $destroy = TRUE), session_destroy() and when session_decode() fails.

Parametri

session_id

The session ID being destroyed.

Valorile întoarse

Valoarea întoarsă (de regulă TRUE în caz de succes, FALSE în caz de eșec). Notă: această valoare este întoarsă intern către PHP pentru procesare.