SessionHandlerInterface::write

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

SessionHandlerInterface::writeWrite session data

Descrierea

abstract public SessionHandlerInterface::write ( string $session_id , string $session_data ) : bool

Writes the session data to the session storage. Called by session_write_close(), when session_register_shutdown() fails, or during a normal shutdown. Note: SessionHandlerInterface::close() is called immediately after this function.

PHP will call this method when the session is ready to be saved and closed. It encodes the session data from the $_SESSION superglobal to a serialized string and passes this along with the session ID to this method for storage. The serialization method used is specified in the session.serialize_handler setting.

Note this method is normally called by PHP after the output buffers have been closed unless explicitly called by session_write_close()

Parametri

session_id

The session id.

session_data

The encoded session data. This data is the result of the PHP internally encoding the $_SESSION superglobal to a serialized string and passing it as this parameter. Please note sessions use an alternative serialization method.

Valorile întoarse

Valoarea întoarsă (de regulă TRUE în caz de succes, FALSE în caz de eșec). Notă: această valoare este întoarsă intern către PHP pentru procesare.

A se vedea și