SplDoublyLinkedList::serialize

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

SplDoublyLinkedList::serializeSerializes the storage

Descrierea

public SplDoublyLinkedList::serialize ( void ) : string

Serializes the storage.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The serialized string.

A se vedea și