SplDoublyLinkedList::unserialize

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

SplDoublyLinkedList::unserializeUnserializes the storage

Descrierea

public SplDoublyLinkedList::unserialize ( string $serialized ) : void

Unserializes the storage, from SplDoublyLinkedList::serialize().

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

serialized

The serialized string.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și