SplDoublyLinkedList::unshift

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SplDoublyLinkedList::unshiftPrepends the doubly linked list with an element

Descrierea

public SplDoublyLinkedList::unshift ( mixed $value ) : void

Prepends value at the beginning of the doubly linked list.

Parametri

value

The value to unshift.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.