SplFileInfo::getGroup

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

SplFileInfo::getGroupGets the file group

Descrierea

public SplFileInfo::getGroup ( void ) : int

Gets the file group. The group ID is returned in numerical format.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The group id in numerical format.

Erori/Excepții

Throws RuntimeException on error.

Exemple

Example #1 SplFileInfo::getGroup() example

<?php
$info 
= new SplFileInfo(__FILE__);
print_r(posix_getgrgid($info->getGroup()));
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

A se vedea și