SplFileInfo::getInode

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

SplFileInfo::getInodeGets the inode for the file

Descrierea

public SplFileInfo::getInode ( void ) : int

Gets the inode number for the filesystem object.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the inode number for the filesystem object.

Erori/Excepții

Throws RuntimeException on error.

A se vedea și