ZipArchive::deleteIndex

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.5.0)

ZipArchive::deleteIndexDelete an entry in the archive using its index

Descrierea

ZipArchive::deleteIndex ( int $index ) : bool

Delete an entry in the archive using its index.

Parametri

index

Index of the entry to delete.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Delete file from archive using its index

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
if (
$zip->open('test.zip') === TRUE) {
    
$zip->deleteIndex(2);
    
$zip->close();
    echo 
'ok';
} else {
    echo 
'failed';
}
?>