ZipArchive::deleteName

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.5.0)

ZipArchive::deleteNameDelete an entry in the archive using its name

Descrierea

ZipArchive::deleteName ( string $name ) : bool

Delete an entry in the archive using its name.

Parametri

name

Name of the entry to delete.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Deleting a file and directory from an archive, using names

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
if (
$zip->open('test1.zip') === TRUE) {
    
$zip->deleteName('testfromfile.php');
    
$zip->deleteName('testDir/');
    
$zip->close();
    echo 
'ok';
} else {
    echo 
'failed';
}
?>