ZipArchive::unchangeArchive

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.1.0)

ZipArchive::unchangeArchiveRevert all global changes done in the archive

Descrierea

ZipArchive::unchangeArchive ( void ) : bool

Revert all global changes to the archive. For now, this only reverts archive comment changes.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.