ZipArchive::unchangeIndex

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.1.0)

ZipArchive::unchangeIndexRevert all changes done to an entry at the given index

Descrierea

ZipArchive::unchangeIndex ( int $index ) : bool

Revert all changes done to an entry at the given index.

Parametri

index

Index of the entry.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.