APCUIterator::getTotalSize

(PECL apcu >= 5.0.0)

APCUIterator::getTotalSizeGet total cache size

Açıklama

public APCUIterator::getTotalSize ( void ) : int

Gets the total cache size.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

The total cache size.

Ayrıca Bakınız