APCUIterator::key

(PECL apcu >= 5.0.0)

APCUIterator::keyGet iterator key

Açıklama

public APCUIterator::key ( void ) : string

Gets the current iterator key.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the key on success, or FALSE upon failure.

Ayrıca Bakınız