Örnekler

Bu örnekte geçici bir dosya oluşturup, içine bir deneme dizgesi yazıldıktan sonra dosya içeriği çıktılanmaktadır.

Örnek 1 - Basit bzip2 örneği

<?php

$dosya 
'/tmp/deneme.bz2';
$dzg "Bu dizgi bir denemedir.\n";

// dosyayı yazma amacıyla aç
$bz bzopen($dosya'w');

// dosyaya dizgiyi yaz
bzwrite($bz$dzg);

// dosyayı kapat
bzclose($bz);

// dosyayı okuma amacıyla aç
$bz bzopen($dosya'r');

// 10 karakter oku
echo bzread($bz10);

// dosya bitene kadar (veya sonraki 1024 karaktere kadar)
// çıkışa yazdır ve dosyayı kapat
echo bzread($bz);

bzclose($bz);
?>