Bzip2 İşlevleri

İçindekiler

  • bzclose — Bzip2 dosyasını kapatır
  • bzcompress — Verilen dizgiyi bzip2 kodlamalı olarak sıkıştırır
  • bzdecompress — Bzip2 ile sıkıştırılmış veriyi açar
  • bzerrno — Bzip2 hata numarası ile döner
  • bzerror — Bzip2 hata numarasını ve hata iletisini bir dizi içerisinde döndürür
  • bzerrstr — Bzip2 hata iletisini döndürür
  • bzflush — Tampondaki bilginin tamamını yazmaya zorlar
  • bzopen — Bzip2 sıkıştırmalı bir dosyayı açar
  • bzread — Bzip2 dosyasını ikil olarak okur
  • bzwrite — Bzip2 dosyasını ikil olarak yazar