CairoPattern::__construct

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoPattern::__constructThe __construct purpose

Açıklama

public CairoPattern::__construct ( void )

The method description goes here.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Description...

Örnekler

Örnek 1 CairoPattern::__construct() example

<?php
/* ... */
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

...

Ayrıca Bakınız

  • Classname::Method()