CairoPattern::getMatrix

cairo_get_matrix

(PECL cairo >= 0.1.0)

CairoPattern::getMatrix -- cairo_get_matrixThe getMatrix purpose

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public CairoPattern::getMatrix ( void ) : void

Yordamsal kullanım:

cairo_get_matrix ( CairoContext $context ) : void

Description here.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

context

Description...

Dönen Değerler

Description...

Örnekler

Örnek 1 Nesne yönelimli kullanım

<?php
/* ... */
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

...

Örnek 2 Yordamsal kullanım

<?php
/* ... */
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

...

Ayrıca Bakınız

  • Classname::Method()