Reflector Arayüzü

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

Reflector arayüzü, tüm ihraç edilebilir yansıtma sınıflarınca gerçeklenmiş bir arayüzdür.

Sınıf Sözdizimi

Reflector {
/* Yöntemler */
abstract public static export ( void ) : string
abstract public __toString ( void ) : string
}

İçindekiler