Reflector::__toString

(PHP 5, PHP 7)

Reflector::__toStringDizgesel tepkiyi görselleştirir

Açıklama

abstract public Reflector::__toString ( void ) : string

Dizgesel tepkiyi görselleştirir.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Bir dizge.

Ayrıca Bakınız