SQLite3Stmt sınıfı

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

Giriş

SQLite 3 eklentisi için hazır deyimleri içeren sınıf.

Sınıf Sözdizimi

SQLite3Stmt {
/* Methods */
public bindParam ( string $değişken , mixed &$değiştirge [, int $tür ] ) : bool
public bindValue ( string $değişken , mixed $değer [, int $tür ] ) : bool
public clear ( void ) : bool
public close ( void ) : bool
public execute ( void ) : SQLite3Result
public getSQL ([ bool $expanded = FALSE ] ) : string
public paramCount ( void ) : int
public readOnly ( void ) : bool
public reset ( void ) : bool
}

İçindekiler