Bu belgede kullanılan sözde türler ve değişkenler

Sözde türler PHP belgelerinde bir değişkene sahip olabileceği türleri ve değerleri belirtmek için kullanılan anahtar smzcüklerdir. PHP dilinin yapı taşları olmadıklarından sözde türleri özel işlevlerinizde tür bildirimi olarak kullanamazsınız.

mixed

mixed anahtar sözcüğü, bir değiştirgenin çok sayıda tür (ama hepsini değil) kabul edebileceğini belirtir.

Örneğin, str_replace() işlevi sadece string veya array türünde değer kabul ederken, gettype() işlevi tüm PHP türlerini kabul eder.

number

number anahtar sözcüğü, bir değiştirgenin integer veya float türünde değer kabul edeceğini belirtir.

callback

callable türünün PHP 5.4 ve sonrasında eklenmesinden önce bu belgelerde callback sözde türü kullanılırdı. İkisi tamamen aynı anlamdadır.

array|object

array|object bir değiştirgeninin ya array ya da object türünde olabileceğini belirtir.

void

void bir dönüş türü olarak dönüş değerinin yararsız olduğu anlamına gelir. void bir değiştirge listesinde kullanıldığında işlevin değiştirge kabul etmediği anlamına gelir. PHP 7.1 ve sonrasında void bir işlev dönüş türü olarak kabul edilmiştir.

... (üçlü nokta)

$... değiştirgesi işlev bildirimlerinde "ve benzerleri" anlamına gelir. Bu değişken ismi bir işlevde kullanıldığında işlev sonsuz sayıda değiştirge alabilir.