Diziler ve Dizi tarzı COM özellikleri

Birçok COM nesnesi, özelliklerini dizi olarak gösterirler veya dizi tarzı erişim ile kullanılırlar. PHP 4 tarzı dizi sentaksını, böyle bir özelliğe okumak/yazmak için kullanabilirsiniz fakat sadece 1 boyuta izin verilmiştir. Eğer çok boyutlu bir özellik okumak istiyorsanız, her değiştirgesi erişilmek istenen dizinin bir boyutuna karşılık gelen bir işlev çağrısı yapabilirsiniz, fakat böyle bir özelliğe yazmanın bir yolu yoktur.

PHP 5 hayatınızı kolaylaştırmak için aşağıdaki yeni özellikleri sağlar:

  • Çok boyutlu dizilere veya PHP dizi sentaksı ile çoklu değiştirge kullanılmasına gerek olan COM özelliklerine erişim. Ayrıca bu tekniği kullanarak yazabilir veya başlatabilirsiniz.

  • SafeArrays ("true" diziler) foreach kontrol deyimi ile kullanın. Bu çalışır çünkü SafeArrays kendi boyutu hakkında bilgiye sahiptir. Eğer dizi tarzı özellik IEnumVariant ile kodlandı ise foreach yine bu özellik ile kullanabilirsiniz, daha ayrıntılı bilgi için For Each buraya bakın.