For Each

PHP 5'den başlayarak, COM/OLE IEnumVariant içeriği üzerinde foreach deyimini kullanabilirsiniz. Bu, basit bir şekilde, VB/ASP kodunda For Each kullandığınız yerlerde foreach kullanabilirsiniz demektir.

Örnek 1 ASP'de For Each

<%
Set domainObject = GetObject("WinNT://Domain")
For Each obj in domainObject
  Response.Write obj.Name & "<br />"
Next
%>

Örnek 2 PHP'de foreach

<?php 
$domainObject 
= new COM("WinNT://Domain"); 
foreach (
$domainObject as $obj) { 
   echo 
$obj->Name "<br />"

?>