else

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

Çoğu zaman belli bir koşul sağlandığında bir deyimin, o koşul sağlanmadığında başka bir deyimin çalıştırılmasını isteyeceksiniz. Bunun için else kullanılmaktadır. Else, bir if deyimini FALSE döndürdüğü takdirde bir deyim çalıştırmak üzere genişletir. Örneğin, aşağıdaki kod $a değeri $b değerinden büyükse a büyüktür b, büyük değilse a büyük değildir b iletisini görüntüleyecektir:

<?php
if ($a $b) {
    echo 
"a büyüktür b";
} else {
    echo 
"a büyük değildir b";
}
?>
Else deyimi yalnızca if deyiminin FALSE döndürdüğü durumda çalıştırılacaktır. Aynı durum, FALSE döndüren herhangi bir elseif ifadesinin olması durumunda da geçerlidir (bakınız elseif).