if

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

if oluşumu, PHP dahil olmak üzere birçok programlama dilindeki en önemli yapı taşlarından biri olup kod bölümlerinin koşullu olarak çalıştırılabilmelerini sağlar. PHP, C dilindekine benzer bir if yapısı sunar:

if (ifade)
    deyim

İfadelerle ilgili bölümde de anlatıldığı gibi, ifade kendi mantıksal değeri üzerinden değerlendirilir. ifade'nin sonucu TRUE ise, PHP deyim'i çalıştırır, FALSE ise gözardı eder. Hangi değerlerin FALSE olarak değerlendirildiği hakkında daha fazla bilgiyi boolean türüne dönüşüm bölümünde bulabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek, $a değeri $b değerinden büyük olduğu takdirde a büyüktür b metnini görüntüleyecektir:

<?php
if ($a $b)
    echo 
"a büyüktür b";
?>

Çoğunlukla birden çok deyimin koşullu olarak çalıştırılmasını isteyeceksiniz. Elbette, her deyimi ayrı ayrı if cümlecikleri içine almanıza gerek yoktur. Birden çok deyimi tek bir deyim grubu içine toplayabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod $a değeri $b değerinden büyük olduğu takdirde a büyüktür b metnini görüntüleyecektir ve sonrasında $a değişkeninin değerini $b değişkenine atayacaktır:

<?php
if ($a $b) {
    echo 
"a büyüktür b";
  
$b $a;
}
?>

Sonsuz sayıda if deyimi bir başka if deyiminin içine gömülebilir. Bu, uygulamanızın çeşitli bölümlerine koşullu deyimler uygulayabilmeniz için tam bir esneklik sağlar.